Aanmelden

Aanmelden als lid van de begrafenisvereniging kan door onderstaande formulieren te downloaden en in te vullen.

De ingevulde formulieren kunnen verzonden worden naar:
Mevr. H. Klos - Elzerman
Zuidwendigeweg 5A
8097 RL Oosterwolde